Newsletter

4. glasilo TrojkaWatch

V tokratni številki lahko preberete: Splošno stanje Evropska raven Grčija Irska Portugalska Ciper Španija Italija Slovenija Z naše strani Splošno stanje Tukaj lahko najdete rezultate Evropskih volitev. V predvolilnem času se vlade in evropske institucije izogibajo vsakršni slabi ekonomski novici. A kriza še traja, zato lahko po volitvah slabih novic pričakujemo še več. Iz mnogih…

Newsletter

Tretje glasilo TrojkaWatch

V tem glasilu lahko preberete: O stanju v državah in Trojki Evropska raven Grčija Irska Portugalska Ciper Španija Italija Slovenija Z naše strani O stanju v državah in Trojki Podobno kot v prejšnjih mesecih vlade držav članic še naprej zgolj olepšujejo dejstva, položaj vse več ljudi pa se slabša. Portugalska bo po Irski najverjetneje naslednja…

Press release

Sporočilo za javnost: Odziv na poročilo Evropskega parlamenta o vlogi in delovanju Trojke

Omejena preiskava vodi do omejenih zaključkov… Evropski parlament je glasoval o Raziskovalnem poročilu o vlogi in delovanju Trojke (Evropska centralna banka, Evropska komisija in Mednarodni denarni sklad). V zadnjih treh letih se je v Evropi v neverjetni razsežnosti reševalo finančne institucije na račun navadnih ljudi. Poročilo ne da nobenega zadovoljivega odgovora, zakaj je do tega…

Wall Portugal austerity

Varčevalne politike na Portugalskem

Za varčevalne ukrepe leta 2013 ne moremo reči, da so prišli kot presenečenje – vsi so bili omenjeni v Memorandumu o soglasju (MoS) med Trojko in portugalsko vlado, ki so ga maja 2011 podpisale vse vladajoče politične stranke (PS, PSD in CSD) |1|. MoS nalaga pomembne gospodarske in politične spremembe: transformacija produktivne strukture; razveljavitev zakonodaje,…

Woman with 'Stop Troika' sign

Trojka pod drobnogledom Evropskega parlamenta

Časi, ko je zloglasna Trojka v sestavi Evropske komisije (EK), Evropske centralne banke (ECB) in Mednarodnega denarnega sklada (IMF) lahko delovala na skrivaj in po ne-pravnih temeljih, se zdijo stvar preteklosti. Evropski parlament (EP) je objavil osnutek preiskovalnega poročila o vlogi in delovanju Trojke v EU programskih državah. Poročilo kritizira pomanjkanje odgovornega delovanja Trojke in…

Newsletter

Drugo glasilo TrojkaWatch

V tem glasilu lahko preberete: O stanju v državah in Trojki Evropska raven Grčija Irska Portugalska Ciper Španija Italija Slovenija Z naše strani O stanju v državah in Trojki Razmere ostajajo bolj ali manj nespremenjene. Trojka si še naprej prizadeva za sprejetje strogih varčevalnih ukrepov, v zadnjem času pa je pozornost javnosti osredotočena na še…

Press release

Trojka opazuje države; zdaj državljani opazujejo Trojko

Ljubljana, 30. januar 2014 – Po enomesečni testni fazi je tudi uradno začela delovati TrojkaWatch. Gre za novo državljansko iniciativo, katere cilj je nadzirati politike Trojke. V glasilu TrojkaWatch bodo opisane aktivnostih Trojke, razmere v državah, ki so jih ukrepi Trojke prizadeli, hkrati pa bo predstavljala njeno opozicijo in upor proti njej. TrojkaWatch bo izhajala…

Newsletter

Prvo glasilo TrojkaWatch

V tem glasilu lahko preberete: O stanju v državah in Trojki Grčija Irska Portugalska Ciper Španija Italija Slovenija Kdo smo in zakaj objavljamo glasilo Trojka Watch? O stanju v državah in Trojki Konec leta nacionalni parlamenti glasujejo o proračunu za naslednje leto. Tako kot zadnjih nekaj let tudi letos večina držav načrtuje globoke reze v…