Wall Portugal austerity

Varčevalne politike na Portugalskem

Za varčevalne ukrepe leta 2013 ne moremo reči, da so prišli kot presenečenje – vsi so bili omenjeni v Memorandumu o soglasju (MoS) med Trojko in portugalsko vlado, ki so ga maja 2011 podpisale vse vladajoče politične stranke (PS, PSD in CSD) |1|. MoS nalaga pomembne gospodarske in politične spremembe: transformacija produktivne strukture; razveljavitev zakonodaje,…

Woman with 'Stop Troika' sign

Trojka pod drobnogledom Evropskega parlamenta

Časi, ko je zloglasna Trojka v sestavi Evropske komisije (EK), Evropske centralne banke (ECB) in Mednarodnega denarnega sklada (IMF) lahko delovala na skrivaj in po ne-pravnih temeljih, se zdijo stvar preteklosti. Evropski parlament (EP) je objavil osnutek preiskovalnega poročila o vlogi in delovanju Trojke v EU programskih državah. Poročilo kritizira pomanjkanje odgovornega delovanja Trojke in…

Newsletter

Drugo glasilo TrojkaWatch

V tem glasilu lahko preberete: O stanju v državah in Trojki Evropska raven Grčija Irska Portugalska Ciper Španija Italija Slovenija Z naše strani O stanju v državah in Trojki Razmere ostajajo bolj ali manj nespremenjene. Trojka si še naprej prizadeva za sprejetje strogih varčevalnih ukrepov, v zadnjem času pa je pozornost javnosti osredotočena na še…

Press release

Trojka opazuje države; zdaj državljani opazujejo Trojko

Ljubljana, 30. januar 2014 – Po enomesečni testni fazi je tudi uradno začela delovati TrojkaWatch. Gre za novo državljansko iniciativo, katere cilj je nadzirati politike Trojke. V glasilu TrojkaWatch bodo opisane aktivnostih Trojke, razmere v državah, ki so jih ukrepi Trojke prizadeli, hkrati pa bo predstavljala njeno opozicijo in upor proti njej. TrojkaWatch bo izhajala…

Newsletter

Prvo glasilo TrojkaWatch

V tem glasilu lahko preberete: O stanju v državah in Trojki Grčija Irska Portugalska Ciper Španija Italija Slovenija Kdo smo in zakaj objavljamo glasilo Trojka Watch? O stanju v državah in Trojki Konec leta nacionalni parlamenti glasujejo o proračunu za naslednje leto. Tako kot zadnjih nekaj let tudi letos večina držav načrtuje globoke reze v…