Banking crisis

Slovensko bančništvo in kriza dolga

Spodnje besedilo o bančništvu in krizi dolga, ki trenutno prizadeva Slovenijo , se osredotoča na posledice njene vključenosti v evroobmočje in EU, da bi osvetlilo problematične makroekonomske spremembe, ki smo jim bili priče v času evropske integracije. Besedilo bo na kratko orisalo dogajanje v slovenski ekonomiji v zadnjih 20 letih. Za analizo zgodovinski pregled razdeljen…